Դրամական միջոցներ. որոնց վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել

Կիսվել

Կատարողական թերթով բռնագանձում չի կարող տարածվել այն դրամական գումարների վրա, որոնք վճարվում են`
• առողջության, ինչպես նաև կերակրողի մահվամբ պատճառված վնասների հատուցման համար.
• ալիմենտային պարտավորությունների համար.
• որպես պետական նպաստ.
• ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ստացած հաշմության (վիրավորվել, կոնտուզիա, վնասվածք) համար այդ անձանց կամ նրանց մահվան դեպքում` ընտանիքներին.
• վնասակար կամ ծայրահեղ դժվարին պայմաններում աշխատող անձանց` որպես փոխհատուցում.
• հաշմանդամներին.
• տուժողին` լրացուցիչ սննդի, առողջարանային բուժման, պրոթեզավորման և նրա խնամքի համար.
• աշխատանքից ազատվելու դեպքում` որպես արձակման նպաստ.
• պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի զինծառայողներին ու ռազմաուսումնական կամ ոստիկանական ուսումնական հաստատություններում սովորող կուրսանտներին և սովորողներին՝ որպես դրամական ապահովություն.
• Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին՝ որպես պատվովճար:

#Compromat

Այլ լուրեր

Կարդալ նաև